Poradní výbor

Poradní výbor byl ustanoven po vzájemné dohodě Ministerstva dopravy, Evropské komise a agentury Jaspers při EIB. Účelem poradního výboru je přenos nejlepší zahraniční praxe do realizovaného projektu. Z tohoto důvodu je poradní výbor tvořen evropsky uznávanými odbornými kapacitami s dlouholetými zkušenostmi z oboru dopravy, stavebnictví, resp. financování. Poradní výbor spolupracuje s Ministerstvem dopravy již od výběrového řízení, kdy vydával mimo jiné stanovisko k předloženým nabídkám. Dále bude průběžně podporovat Ministerstvo při jednání se Zhotovitelem a při schvalovacím procesu pro každý stanovený výstup.

Tento poradní výbor je složen ze sedmi členů, a to čtyřech zahraničních a třech domácích expertů z akademické sféry:

  • Werner Rothengatter – Karlsruhe Institute of Technology
  • Carsten Gertz – Hamburg University of Technology
  • Antonio Musso – Sapiens University of Rome
  • John Hugh Rees – nezávislý expert (dříve DG MOVE - Evropská komise)
  • Prof. Ing. František Lehovec, CSc - ČVUT v Praze
  • Prof. Ing. Petr Moos, CSc - ČVUT v Praze
  • prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. – Univerzita Pardubice
  • Ing. Jana Zelinková – Odbor fondů EU (tajemnice Poradního výboru)