Meziresortní pracovní skupina

Funkcí meziresortní pracovní skupiny je spolupracovat s Ministerstvem dopravy při přípravě dokumentu, poskytovat potřebné podklady a průběžně připomínkovat vznikající materiál.

Skupina se bude scházet dle potřeby v průběhu celého procesu tvorby dokumentu v různém složení dle konkrétního projednávaného tématu, k jehož kvalitnímu zpracování může svými vstupy napomoci.

Pracovní skupina je složená ze zástupců státní i soukromé sféry z následujících organizací:

 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Správa železniční dopravní cesty
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Ředitelství vodních cest ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Krajské úřady
 • Asociace krajů ČR
 • Svaz měst a obcí ČR
 • ČVUT v Praze
 • Univerzita Pardubice
 • Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR
 • Hospodářská komora ČR
 • Svaz dopravy
 • Neziskové organizace
 • Zástupce odborů
 • Zástupci podnikatelské sféry