Společný řídící výbor

SŘV je řídící a monitorovací orgán, který projednává a hodnotí jednotlivé zprávy a výstupy, předkládané v rámci projektu, včetně hodnocení provázanosti činnosti jednotlivých subjektů. Bude vydávat doporučení Zhotoviteli a Zadavateli ohledně schválení výstupů a pozměnění programu pracovních činností v rámci smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem jako Zhotovitelem, ex-ante hodnotitelem a SEA zpracovatelem.

Členy SŘV budou představitelé na úrovni ředitelů odborů nebo vyšší z následujících organizací:

 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Správa železniční dopravní cesty
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Ředitelství vodních cest ČR
 • JASPERS, DG MOVE, DG REGIO
 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Asociace krajů ČR
 • Svaz měst a obcí ČR
 • ČVUT v Praze
 • Univerzita Pardubice
 • Svaz dopravy
 • Zástupce neziskových organizací zastupující zájmy veřejnosti

Konkrétní členové Společného řídícího orgánu budou nominováni jednotlivými organizacemi v nejbližší době, první jednání je plánováno na 23. února 2012. Seznam členů bude po obdržení nominací do uvedeného seznamu doplněn.