Garant projektu

logoMD small

Ministerstvo dopravy ČR

Odbor strategie MD ČR ve spolupráci s Odborem fondů EU
www.mdcr.cz

Odbor strategie MD ČR

 • zajišťuje přípravu, tvorbu a monitorování dopravní politiky ČR včetně resortních strategických a koncepčních materiálů dopravy
 • zajišťuje dokumenty předurčující rozvoj dopravních sítí v ČR a zpracovává návrhy priorit výstavby dopravních sítí na základě ekonomické efektivnosti, rizikové analýzy a analýzy přínosů; vytváří dopravní prognózy
 • zajišťuje analýzy možností financování dopravní infrastruktury ve spolupráci se SFDI a odborem fondů EU
 • zastupuje zájmy Ministerstva dopravy v meziresortních pracovních týmech vytvářejících průřezové strategické dokumenty (např. Národní plán reforem, Strategie regionálního rozvoje, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní strategický referenční rámec pro programovací období EU 2014 - 2020) a následně zajišťuje jejich implementaci v rámci resortních dokumentů
 • koordinuje a obhajuje pozici ČR v rámci Evropské dopravní politiky a Politiky transevropských sítí TEN-T ve spolupráci s odborem mezinárodním
 • zajišťuje koordinaci implementace nových technologií v dopravě a vytváření odpovídajících strategických dokumentů (např. koncepce a implementace podpory multimodálních veřejných logistických center)
 • zabezpečuje koncepci a koordinaci statistiky dopravy v souladu s legislativou ES
 • zabezpečuje realizaci Státní politiky životního prostředí v resortu dopravy
 • zabezpečuje plnění Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě
 • zajišťuje resortní koncepce výzkumu a vývoje a připravuje s tím související strategické materiály pro koordinovanou činnost Technologické agentury ČR
 • metodicky vede a analyzuje projekty výzkumu a vývoje a racionalizační projekty a služby
 • zastupuje ČR v relevantních pracovních skupinách institucí EU, dále v relevantních pracovních skupinách mezinárodních vládních organizací EHK/OSN, CEMT, CEI, OECD, OSŽD a zastupuje Ministerstvo dopravy v mezivládní síti EU pro evropskou spolupráci v oblasti vědeckého a technického výzkumu COST

 

Kontakt:
Ředitel odboru Strategie: Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Sekretariát odboru: fax: +420 225 131 560, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Odbor fondů EU MD ČR

 • Koordinace a metodické řízení programů
 • Správa manuálů pracovních postupů
 • Příprava speciálních metodik pro celkové řízení programů
 • Centrální monitoring programů
 • Evaluace implementovaných programů

Kontakt:
Ředitel odboru fondů EU: Ing. Mgr. Marek Pastucha
Sekretariát odboru: fax: +420 225 131 560, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.