Hlavní konzultant projektu

Sdružení firem SJM-GEPARDI-2

Výběrové řízení: odkaz

logoSUDOP small SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost s dlouholetou tradicí více než 50 let. Společnost nabízí velmi široké portfolio komplexních a profesionálních služeb v oblasti dopravní infrastruktury, pozemních staveb a dopravní obsluhy území veřejnou dopravou.

Při vysoce odborné práci čerpá společnost SUDOP PRAHA z nabytých zkušeností, využívá svou profesionalitu, vstřícnost a včasnost k plnému uspokojení potřeb klientů z řad veřejného i privátního sektoru. Společnost nabízí své služby klientům na českém i zahraničním trhu, přičemž působí zejména v České republice a ve státech Evropské Unie, nicméně zaznamenává úspěchy i v jiných státech Evropy, Afriky a Asie.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách: www.sudop.cz

 

logoND smallNDCON s.r.o.

NDCON s.r.o. se sídlem Praha 1, Zlatnická 10 je konzultační firma s cca 15 konzultanty působících mimo jiné v oblasti dopravního plánování, silničního a železničního inženýrství, infrastruktury, vodního hospodářství a životního prostředí. Společnost byla založena v roce 1996 jediným společníkem Babtie International. Od svého založení byla členem britské multidisciplinární konzultační firmy Babtie Group, která byla v roce 2004 přejmenována na Jacobs U.K. Ltd. Následně došlo v roce 2008 též k přejmenování společnosti na Jacobs Consultancy, spol. s r. o.

V roce 2011 přešla společnost do majetku svého jednatele a došlo též ke změně názvu. Kvalita služeb společnost se opírá o česko-anglicky mluvící konzultanty a projektanty se zkušenostmi z místního trhu i z mezinárodních projektů a eventuelně o zahraniční konzultanty zprostředkované partnerskou firmou Jacobs Engineering Group.

Webové stránky společnosti: www.ndcon.cz

 

logoMOTT smallMott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Mott MacDonald je nezávislá mezinárodní poradenská, inženýrská a projektová společnost s obratem jedné miliardy liber působící ve 140 zemích s více než 14 000 zaměstnanci pracujícími v nejrůznějších oborech od dopravy, energetiky, inženýrského a pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí až po zdravotnictví a vzdělávání, průmysl a komunikační technologie. Tato velikost z nás činí jednu z předních inženýrsko-poradenských skupin na světě.

Společnost Mott MacDonald CZ jako součást skupiny Mott MacDonald byla v České republice založena v roce 1993 a nyní zaměstnává více než 150 inženýrů a konzultantů pokrývajících široké oblasti znalostí a odborností v různých oborech technického inženýrství a technicko-ekonomického poradenství. Mott MacDonald CZ úzce spolupracuje s mateřskou kanceláří ve Velké Británii i s dalšími pobočkami skupiny Mott MacDonald po celém světě. Nabízíme komplexní služby od přípravy projektu až po jeho realizaci. Zaměřujeme se především na dopravu, vodohospodářství, životní prostředí, implementaci prostředků z fondů EU, projektové financování, projektové řízení, jakož i vědu a výzkum. Naším hlavním cílem jako konzultanta je spokojený klient a proto poskytujeme kvalitní služby s osobním profesionálním přístupem přinášejícím klientovi významnou přidanou hodnotu.

Webové stránky společnosti: www.mottmac.cz

 

Subdodavatelé 

logoPWC smallPricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.

PwC pomáhá organizacím i jednotlivcům vytvářet hodnoty, které hledají.PwC poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím v různých průmyslových odvětvích. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 169 000 pracovníků ve 158 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky.

Více než dvě desítky let působení PwC na českém trhu neznamenají jen každodenní snahu více než 700 profesionálů v Praze, Brně a Ostravě nalézt nejlepší řešení pro své klienty. Představují především závazek v podobě pevných vztahů s klienty a důvěry, že pro ně budeme spolehlivým partnerem při každodenním řízení i při hledání a naplňování dlouhodobých vizí.

Zjistěte o nás více na: www.pwc.com/cz

 

logo VC_smallVodní cesty a.s.

Akciová společnost Vodní cesty vznikla 19. ledna 1996 jako právní nástupce společnosti s ručením omezeným Vodní cesty, která vznikla 29. října 1993. Za dobu čtyř let si tým spolupracovníků vybudoval své postavení na trhu projekčních prací v oblasti vodních staveb a technologických zařízení hydrotechnických děl včetně jejich inženýrského zajištění.

Během své činnosti se projekční ateliér vybavil moderní výpočetní technikou včetně programového vybavení pro CAD a softwaru pro statické a dynamické posouzení tak i navrhovaných konstrukcí a pro hydraulické výpočty proudění vody a objektů. Práce projektantů se uplatnily jak v České republice, tak i v Německu, Itálii, Slovensku, Litvě, Polsku a Maďarsku.

Výsledkům práce naší společnosti nelze upřít snahu o novátorský přístup k řešení technických problémů. Proto se nám podařilo uplatnit se nejen v oblasti projektování, ale také při komplexních dodávkách často unikátních hydrotechnických konstrukcí.

Webové stránky společnosti: www.vodnicesty.cz