Ke stažení

Výstupy projektu

Souhrnný dokument - Aktualizace 2017 - schváleno vládou v 02/2018

cz Usnesení vlády č. 136 z 27.2.2018
cz 
Předkládací zpráva pro jednání vlády
cz 
Souhrnný dokument - Aktualizace 2017
cz 
Přílohy Souhrnného dokumentu platné po Aktualizaci 2017

Souhrnný dokument - koncepce schválená vládou ČR v 2013

 

Souhrnný dokument - koncepce předložená na MŽP v rámci procesu SEA

  • Návrh předkládací zprávy včetně přílohy shrnující návrh samotné strategie (cz PDF)
  • Souhrnný dokument Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - primární verze (cz PDF)
  • Příloha Souhrnného dokumentu č. 1 - Harmonogram silničních staveb (cz PDF)
  • Příloha Souhrnného dokumentu č. 2 - Harmonogram železničních staveb (cz PDF)
  • Příloha Souhrnného dokumentu č. 3 - Harmonogram vodocestných staveb (cz PDF)
  • Příloha Souhrnného dokumentu č. 4 - Každoroční alokace financí na balíčky opatření (cz PDF)

Knihy

  • Kniha 1, sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 2, sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 3, sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 4, sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 5, sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 6, sekundární verze (cz PDF) + přílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (cz PDF)
  • Kniha 7, sekundární verze (cz PDF) + přílohy (cz PDF)
  • Kniha 8, sekundární verze (cz PDF) + přílohy (cz PDF)
  • Kniha 9, sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 10, sekundární verze (cz PDF) + přílohy 1, 2, 3, 4 (cz PDF)

Posouzení SEA (cz prolink pro sledování procesu na stránky Cenia.cz/SEA)

  • Oznámení SEA (cz DOCX PDF
  • Přílohy oznámení SEA (cz DOCX PDF)
  • Závěr zjišťovacího řízení SEA - Průvodní dopis (cz PDF)
  • Závěr zjišťovacího řízení SEA (cz PDF)
  • Dokumentace SEA vč. hodnocení vlivů na Natura 2000 (cz ZIP na stránkách Cenia)
  • Stanovisko SEA vydané MŽP (cz PDF)

Prezentace projektu

 • Seminář k vstupním parametrům pro dopravní model prognóz (cz PDF)
 • Workshop se zástupci Dopravní federace a EPS (cz PDF)
 • Seminář 1 pro určení Hybatelů projektu (cz PDF)
 • Seminář 2 "Scénáře budoucího rozvoje" (cz PDF)

Archiv (Zprávy)

  • Kniha 1, Zpráva 1 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 1, Zpráva 2 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 2, Zpráva 1 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 3, Zpráva 1 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 3, Zpráva 2 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 3, Zpráva 3 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 4, Zpráva 1 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 5, Zpráva 1 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 6, Zpráva 1 - sekundární verze - Materiál (cz PDF) + Přílohy 1-6 (cz PDF 1 2 3 4 5 6)
  • Kniha 6, Zpráva 2 - sekundární verze - Materiál (cz PDF) + Přílohy (cz PDF)
  • Kniha 6, Zpráva 3 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 7, Zpráva 1 - sekundární verze (minus) (cz PDF)
  • Kniha 7, Zpráva 2 - sekundární verze (minus) (cz PDF)
  • Kniha 7, Zpráva 3 - sekundární verze (minus) (cz PDF)
  • Kniha 8, Zprávy 1-3 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 9, Zpráva 1 - sekundární verze (cz PDF)
  • Kniha 9, Zpráva 2 - sekundární verze (cz PDF)