Zveřejňujeme Souhrnný dokument - Aktualizace 2017

Ministerstvo dopravy dnes všem zájemcům zpřístupňuje ke stažení Dopravní sektorové strategie - Aktualizace 2017. Dopravní sektorové strategie byly schváleny usnesením vlády č. 850 ze dne 13. listopadu 2013. Vláda v rámci tohoto usnesení uložila ministru dopravy předložit v návaznosti na ukončení Operačního programu doprava 2007 – 2013 vyhodnocení a aktualizaci této koncepce a to ke konci roku 2016. Tento termín se s ohledem na proces ukončování OPD 2007 – 2013, kdy poslední velké projekty byly schváleny Evropskou komisí až v prosinci 2016, nepodařilo dodržet. Následně byl termín pro předložení na žádost ministra dopravy opakovaně posunut, přičemž aktuálně stanovený termín pro předložení stanovený na 30.9.2018 se podařilo výrazněji zkrátit, neboť proces posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. byl ze strany Ministerstva životního prostředí ukončen ve fázi zjišťovacího řízení.