Zveřejňujeme Dopravní sektorové strategie, 2. fáze v podobě schválené vládou ČR

Ministerstvo dopravy dnes všem zájemcům zpřístupňuje Dopravní sektorové strategie, 2. fáze v podobě v jaké byly projednány a schváleny vládou ČR dne 13.11.2013. Jedná se o oficiální - českou mutaci koncepce. Anglická verze bude následovat po provedení jazykových korekcí.
 
 
Dovolujeme si upozornit zájemce o stažení, že přílohy Souhrnného dokumentu jsou uzpůsobeny pro tisk na formát A3. V případě vytištění ve formátu A4 je jejich čitelnost značně snížena.