Vláda ČR projednala a odsouhlasila Dopravní sektorové strategie, 2. fáze!

Vláda ČR ve středu 13.11.2013 projednala a odsouhlasila klíčový strategický dokument pro zajištění provozu a rozvoje české dopravní infrastruktury.

Schválená koncepce rozvíjí do věcných i finančních podrobností nadřazený koncepční dokument Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 (schválený vládou dne 12.6.2013) v oblasti zajištění dopravní infrastruktury.

Přijatá koncepce je jednou z podmínek dalšího čerpání z evropských fondů. Koncepce vymezuje, které z dopravních staveb jsou klíčové pro stát a jaké existují priority v rámci nově budovaných evropských sítí.

Podle dokumentu by do oblasti dopravy mělo ročně směřovat alespoň 70 miliard korun. „Velmi podstatné je to, že tímto materiálem jsme splnili další ze slibů, že budeme definovat kritickou mezní hodnotu finančních prostředků, které potřebujeme ke správě a udržení české dopravní infrastruktury,“ řekl v této souvislosti ministr dopravy Zdeněk Žák.

Zajištění kvalitního stavu existující infrastruktury a výstavba nových částí sítě je příspěvkem pro posílení ekonomického růstu a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Ministerstvo dopravy zveřejnění v řádu dní finální podobu schválené koncepce, stejně jako naplní další povinnosti, které ze schválené koncepce vyplývají.

Tyto internetové stránky budou nadále živé a budou průběžně informovat o naplňování úkolů z koncepce vyplývajících.