Vydáno souhlasné stanovisko SEA

Ministerstvo životního prostřední vydalo dne 30.10.2013 souhlasné stanovisko SEA v rámci posuzování vlivů koncepce Dopravní sektorové strategie, 2. fáze na životní prostředí. V rámci tohoto souhlasného stanoviska jsou definovány podmínky, které musí být při implementace strategie dodržovány.
 
Celý proces SEA je dokumentován na stránkách MŽP.
 
Samotný text stanoviska je ke stažení přímo zde.
 
Tímto krokem MŽP tak byla naplněna poslední z podmínek, které jsou vyžadovány pro možnost předložení koncepčního dokumentu vládě ČR k projednání.
 
V nejbližších dnech bude zveřejněna definitivní podoba koncepce v podobě v jaké ji Ministerstvo dopravy bude předkládat na úřad vlády ČR.